DIENST VOOR ONTHAALOUDERS
Papavero

Secretariaat :
Augustijnestraat 69
8900 Ieper

Tel. 057 42 19 60
info@kinderopvangieper.be

 

 
 
 

NIEUWS

Document Wijziging Opvanplan Papavero 0 - 3 jaar


Met dit document kunt u een wijziging van het opvangplan van uw baby of peuter aanvragen. 

Document Einde opvang Papavero voor Buitenschoolse opvang


Met dit document maakt u de einddatum van de opvangsovereenkomst bekend. We vragen om dit document minstens 2 maanden voor deze einddatum in te dienen. 

Document Einde opvang Papavero voor Baby en Peuter


Met dit document maakt u de einddatum van de opvangsovereenkomst bekend voor uw baby en/of peuter. We vragen om dit document minstens 2 maanden voor deze einddatum in te dienen. 

Verlofkalender 2019 Hummeltje - Minneke Poes - Dienst Papavero


De sluitingskalender van 2019 voor de kinderdagverblijven 't Hummeltje en Minneke Poes  en voor de dienst voor onthaalouders Papavero. De onthaalouders zelf hebben een eigen sluitingskalender. 

Aanvraagformulier Kinderopvang Hummeltje - Minneke Poes


Via deze vragenlijst willen we informatie verkrijgen over de gezinssituatie en de redenen van de opvangvraag. Kinderopvang is er voor alle gezinnen. Om dit mogelijk te maken, hebben gezinnen met bepaalde kenmerken voorrang.

Document Definitieve Wijziging Opvangplan Hummeltje - Minneke Poes


Met dit document kunt u een wijziging van het opvangplan van uw kind aanvragen. Voor een vermindering van dagen vragen we om dit document minstens twee maanden vooraf in te dienen. Bij aanvraag van een extra dag, kunnen we dit enkel toezeggen als onze bezetting dit toelaat. 

Document Einde opvang Hummeltje - Minneke Poes


Met dit document maakt u de einddatum van de opvangsovereenkomst bekend. We vragen om dit document minstens 2 maanden voor deze einddatum in te dienen. Kinderdagverblijf en Dienst voor Onthaalouders Ieper | 't Hummeltje | Minneke Poes | Papavero | e-mail
Design & Hosting by D-Sign Studio.be