DIENST VOOR ONTHAALOUDERS
Papavero

Secretariaat :
Augustijnestraat 69
8900 Ieper

Tel. 057 42 19 60
info@kinderopvangieper.be

 

 
 
 

CONTACT

Wenst u meer info, neem dan contact op met de directie mevr. Ann-Sofie Vannieuwenhuyze via info@kinderopvangieper.be of op het nummer 057 42 19 60.

Aanvragen Kinderopvang kan u via onderstaand formulier indienen.

Waarom deze vragenlijst invullen?
Via deze vragenlijst willen we informatie verkrijgen over de gezinssituatie en de redenen van de opvangvraag. Kinderopvang is er voor alle gezinnen. Om dit mogelijk te maken, hebben gezinnen met bepaalde kenmerken voorrang.

Hoe gaan wij om met deze informatie?
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen gebruiken we alleen voor de kinderopvang, en kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Deze gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij verbinden ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Naam ouder(s)* :

Telefoon/GSM* :

E-mail* :

Geboortedatum kind (vermoedelijke)* :

Gewenste startdatum opvang* :

Vermoedelijke einddatum opvang* :

Gewenste soort opvang* :
Groepsopvang: Kinderdagverblijf 't Hummeltje - Minneke Poes te Ieper
Gezinsopvang : max. 8 kinderen gelijktijdig bij één kinderbegeleider
Groepsopvang: Samenwerkende onthaalouders - max. 18 kinderen

Opvangplan* :

(= hoeveel dagen per week, welke dagen van de week is er opvang nodig en welke opvanguren)

Ik verklaar het volgende over mijn gezinssituatie:

Ik zoek kinderopvang, omwille van* :
Werk
Sollicitatie
Opleiding

Ik ben alleenstaande (= niet gehuwd, niet samenwonend)

Het laatste gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis is lager dan € 27.858,52 (onderhevig aan indexatie)

Ik zoek kinderopvang voor mijn pleegkind.

Ik zoek kinderopvang in dezelfde opvang van een oudere broer of zus in het gezin.

Ik zoek kinderopvang omwille van een gezondheids- of zorgsituatie :
Eén van de ouders komt als persoon met een beperking in aanmerking voor belastingvermindering / verhoogde kinderbijslag.
Eén van de ouders heeft verminderde zelfzorg en is voor zelfzorg aangewezen op derden.
Het gezin wordt professioneel begeleid in kader van sociale of pedagogische redenen.

Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs.

Extra informatie :

Naam ouder(s)* :

 


*= verplichte velden

Kinderdagverblijf en Dienst voor Onthaalouders Ieper | 't Hummeltje | Minneke Poes | Papavero | e-mail
Design & Hosting by D-Sign Studio.be